Godkända landsting

Hos oss är det enkelt att använda ditt bidrag från Landstinget.

Efter ditt val av peruk väljer du Landstings rekvisition som betalningsalternativ i kassan.

Vi behöver din rekvisition eller ditt rekvisitionsnummer med personnummer tillsänt till oss.

Om din order har skötselprodukter så ingår det inte i bidraget från Landstinget, utan det betalas av brukaren själv.

Enklast är då att välja Klarna Faktura som betalningsalternativ direkt i kassan och i informationen ”Lägg kommentar om din beställning” meddelar ni att landstingsbidrag ska användas. Vid fakturering så dras bidraget bort från fakturan.

Samma sak gäller om du väljer en peruk som kostar mer än vad bidraget täcker.

Om du har ett bidrag som sträcker sig under flera år så arkiverar vi din rekvisition för snabb och enkel hantering.

Vi kan även lagerhålla peruker åt dig vid återkommande order för snabb leverans.

Observera att inga peruker skickas innan rekvisitionen har hanterats och kontrollerats av oss.

Landsting och regioner

Stockholms läns landsting
Länsbokstav: AB

Rekvistionsnummer och personnummer skickas till oss i meddelanderutan. Fullmakt för fakturering skrivs ut av oss och skickas till brukaren för underskrift. Fullmakten arkiveras hos oss enligt personuppgiftslagen PUL.

Region Uppsala
Länsbokstav: C

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Landstinget Sörmland
Länsbokstav: D

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Östergötland
Länsbokstav: E

Information kommer inom kort.

Region Jönköpings län
Länsbokstav: F

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Kronoberg
Länsbokstav: G

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Landstinget i Kalmar län
Länsbokstav: H

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Gotland
Länsbokstav: I

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Landstinget Blekinge
Länsbokstav: K

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Skåne
Länsbokstav: M

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Halland
Länsbokstav: N

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Originalet skickas sedan i retur till brukaren efter fakturering.

Västra Götalandsregionen
Länsbokstav: O

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Landstinget i Värmland
Länsbokstav: S

Beställ från oss via er frisör. Vi fakturerar frisören som i sin tur fakturerar Landstinget

Region Örebro län
Länsbokstav: T

Information kommer inom kort.

Region Västmanland
Länsbokstav: U

Kontakta oss för mer information. Rekvisitionen skickas till Hjälpmedelscentrum som skriver en inköpsorder med vårat namn, Garantiprodukter i Sundsvall AB och skickar den till oss. Från 1 Januari 2019 kommer respektive klinik / mottagning att själva skriva inköpsordern till oss.

Landstinget Dalarna
Länsbokstav: W

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan. Rekvisitionen gäller för 1 tillfälle. Behöver du en ny rekvisition på kvarvarande belopp inom giltig period kontaktar du Hjälpmedelscentralen.

Region Gävleborg
Länsbokstav: X

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Kvarstående belopp kan användas inom uttagsperioden. Kontakta vårdgivare som utfärdat rekvisitionen och be dem skicka en ny på resterande belopp.

Region Västernorrland
Länsbokstav: Y

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Kvarstående belopp kan användas inom uttagsperioden. Kontakta vårdgivare som utfärdat rekvisitionen och be dem skicka en ny på resterande belopp.

Region Jämtland Härjedalen
Länsbokstav: Z

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Västerbottens läns landsting
Länsbokstav: AC

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Norrbotten
Länsbokstav: BD

Information kommer inom kort