Integritetspolicy

Din personliga integritet

Vi värnar våra kunders integritet och att hantera våra kunders personuppgifter på ett betryggande sätt enligt gällande lagstiftning. Denna policy syftar till att transparent beskriva den hantering av personuppgifter som sker inom ramen för Garantiprodukter i Sundvall ABs verksamhet.

Garantiprodukter i Sundvall AB behandlar endast personuppgifter för särskilt angivna ändamål vilka beskrivs närmare nedan. Huvudsakligen behandlas personuppgifter i vårt kundhanteringssystem samt ekonomi- och bokföringssystem. Informationen vi samlar in behövs för att vi ska kunna behandla och expediera köp, byten och reklamationer, för vår bokföring samt för att ge våra kunder en god och pålitlig service. Vi gör utskick och nyhetsbrev till de kunder som valt att prenumerera på nyheter från oss.

Garantiprodukter i Sundvall AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av de personuppgifter vi samlar in för att kunna bedriva vår verksamhet.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person i livet. De personuppgifter som Garantiprodukter i Sundvall AB samlar in och behandlar utgörs huvudsakligen av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ordernummer och kundnummer. Uppgifter som behövs för att fullgöra avtal och leverans. 

Insamling av personuppgifter

Garantiprodukter i Sundvall AB samlar huvudsakligen in personuppgifter i form av de uppgifter som lämnas direkt till oss av våra kunder. Vi behandlar uppgifter om våra kunder i vårt kundhanteringssystem samt i vårt ekonomi- och bokföringssystem där bland annat transaktioner, ordrar och fakturor administreras.

För våra kunder som handlar hos Garantiprodukter i Sundvall AB samlas personuppgifter in i de fall man anmäler sig till vårt nyhetsbrev via vår hemsida, registrerar sig som kund på vår hemsida eller använder köpfunktionen i vår webbshop. Vi använder oss av cookies på vår webbplats. Cookies är lokalt lagrad data som samlas in för att optimera din användning av vår webbplats. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Garantiprodukter i Sundvall AB behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund att göra det. Personuppgifter inhämtas och behandlas av Garantiprodukter i Sundvall AB för våra kunder och/eller med stöd av samtycke från våra kunder kunna fullgöra de avtal vi har med kunderna. Uppgifter kan komma att behandlas under en längre tid om det krävs för bokföringsändamål.

Lagring, gallring och radering av personuppgifter

Garantiprodukter i Sundvall AB bevarar bara personuppgifter så länge som det finns behov att spara uppgifterna för att fullgöra de ändamål som de samlades in för. Uppgifter som samlats via vår webbplats gallras och ändras i enlighet med vad som anges under ”Köp på vår webbplats” nedan. Som regel lagrar vi bara uppgifter som är nödvändiga för att kunna assistera och följa upp ett köp du gjort i vår webbshop samt information du lämnat genom aktivt samtycke för att registrera dig som kund hos oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

I vårt ekonomi- och bokföringssystem lagras uppgifter som behövs för bokföringsändamål under den tid som krävs i enlighet med bokföringslagen.

Så behandlas dina personuppgifter

Garantiprodukter i Sundvall AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål inom ramen för vår verksamhet så som beskrivs i punkterna nedan.

Kundregister och orderhantering

I vårt kundhanteringssystem behandlas och lagras uppgifter för våra beställande kunder som genom samtycke lämnat sina uppgifter för kontakt och framtida information. Kundhanteringssystemet används främst av Garantiprodukter i Sundvall ABs kundsupport som är i direkt dialog med våra kunder samt arbetar med order- och lagerhantering. 

Information om ordrar och transaktioner behandlas och lagras i vårt ekonomi- och bokföringssystem. Uppgifter kan komma att bestå under en längre tid (högst 7 år) i underlag som sparas för bokföringsändamål enligt bokföringslagen.

Vid orderhantering och leverans av varor behandlas personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med våra kunder. Nödvändiga personuppgifter kommer därmed lämnas vidare till våra underleverantörer, exempelvis till speditionsföretag och leverantörer av våra betallösningar. Angående serviceavtal med våra underleverantörer, se ”Tillgång till personuppgifter” och ”Avtalspartners och leverantörer” nedan.

Köp på vår webbplats

De uppgifter som anges vid användning av köpfunktionen på vår webbplats lagras och behandlas inom ramen för vad som är nödvändigt för att genomföra och ge service kring ditt köp.

Om du registrerar dig som kund på vår webbplats lagras de uppgifter du registrerat i vår webbplatsplattform till och med det att du avregistrerar dig som kund hos oss. Detsamma gäller om du registrerar dig för prenumeration av vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst välja att avregistrera ditt konto eller prenumeration hos oss.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter som du lämnat i kontakt med vår kundservice för att besvara och hantera dina frågor, synpunkter eller reklamationer. För att ge god service kan vi komma att koppla ihop denna information med av kunden redan angiven information och föra anteckningar i vårt kundhanteringssystem för nödvändig service och hantering. 

Marknadsföring

Personuppgifter från våra kunder används i vissa fall för att adressera direkt marknadsföring så som nyhetsbrev med information om aktuella produkter och erbjudanden. Vårt mål är att vara välavvägda i vår marknadsföring och endast skicka information om produkter och nyheter som är av intresse för våra kunder via våra nyhetsbrev.

En begäran om avregistrering för nyhetsbrev görs till vår kundsupport eller via direktlänken som finns i våra nyhetsbrev.

Tillgång till personuppgifter

Inom Garantiprodukter i Sundsvall AB ska endast de medarbetare som måste ha tillgång till personuppgifter för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter ha sådan åtkomst.

Garantiprodukter i Sundvall AB har serviceavtal med de underleverantörer som behandlar personuppgifter för Garantiprodukter i Sundvall ABs räkning. 

Säker hantering av personuppgifter

De uppgifter som anförtrotts Garantiprodukter i Sundvall AB ska behandlas på ett betryggande sätt. Garantiprodukter i Sundvall AB arbetar löpande med att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”, detta genom att utvärdera riskerna som finns med vår personuppgiftsbehandling och genom att välja säkra alternativ för vår interna hantering och i förhållande till våra avtalspartners och leverantörer.

Avtalspartners och leverantörer

Garantiprodukter i Sundvall AB använder sig av ett antal olika IT-system och tjänster i verksamheten. I några av dessa lagras och behandlas personuppgifter. En del program är installerade direkt hos oss medan andra är molnlösningar eller installerade hos vår leverantör. För dem fall personuppgifterna hanteras eller lagras hos tredje part är leverantören personuppgiftsbiträde och Garantiprodukter i Sundvall AB fortsatt personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet lagrar och behandlar endast uppgifter utifrån sitt givna uppdrag, i enlighet med det avtal som tecknats med leverantören.

Interna IT-system

Garantiprodukter i Sundvall ABs interna IT-system innefattar vårt kundhanteringssystem, ekonomi- och bokföringssystem, synkroniseringsprogram för koppling mellan webbplattform till ekonomi- och bokföringssystem samt vår Interna IT-miljö. Lagring av alla interna IT-system sker genom molntjänst som administreras med fysisk server. 

Webbplats och köp

Vi använder oss av en webbplatsplattform från extern leverantör där uppgifter du lämnar vid besök, köp och registrering via vår webbplats samlas in och behandlas. Vår webbserver administreras med fysisk server i Sverige.

Utskick

Nyhetsbrev görs via en webbaserad leverantörstjänst. Här behandlas e-postadresser och namn för listor av olika utskick. 

Spedition

Vi använder personuppgifter för att boka transport av köpta varor bokas genom vår speditör. Uppgifter som anges är kopplade till respektive order/varuleverans och nödvändiga för att varorna ska kunna levereras till dig. Uppgifter som lämnats lagras under en begränsad tid hos speditören, så länge som är nödvändigt för aktuell behandling.

Dina rättigheter och återkallande av samtycke

Den personuppgiftsbehandling som Garantiprodukter i Sundvall AB genomför med stöd av fullgörande av avtal och för bokföringsändamål är tillåten utan samtycke. För hantering i annat syfte krävs däremot att du lämnar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Garantiprodukter i Sundvall ABs kundtjänst eller via våra GDPR-verktyg. Vid sådant återkallande raderas samtliga uppgifter som lämnats genom samtycket och all behandling av uppgifterna avslutas. För det fall samma uppgifter behandlas både med stöd av samtycke och för nödvändighet att fullgöra avtal - eller annan rättslig grund - kan uppgifterna komma att behandlas och finnas kvar även om du tagit tillbaka ditt samtycke.

Kontakta oss

Garantiprodukter i Sundvall AB
Grevensbäcksgatan 10
SE-852 38 Sundsvall
Sweden

Telefon: +46 (0)72 740 00 88
Epost: info@wigs.se
Orgnr: 559056-6666
Momsregnr: SE55905666601

info@wigs.se
Välkommen att kontakta oss

072-740 00 88
Vardagar 9:00-16:00