Landstingsbidrag

Hos oss är det enkelt att använda ditt bidrag från Landstinget.

Efter ditt val av peruk väljer du Landstingsrekvisition som betalningsalternativ i kassan.

Vi behöver din rekvisition eller ditt rekvisitionsnummer med personnummer tillsänt till oss.

Om din order har skötselprodukter så ingår det inte i bidraget från Landstinget, utan det betalas av brukaren själv.

Enklast är då att välja Svea Faktura som betalningsalternativ direkt i kassan och i informationen ”Lägg kommentar om din beställning” meddelar ni att landstingsbidrag ska användas. Vid fakturering så dras bidraget bort från fakturan.

Samma sak gäller om du väljer en peruk som kostar mer än vad bidraget täcker.

Om du har ett bidrag som sträcker sig under flera år så arkiverar vi din rekvisition för snabb och enkel hantering.

Vi kan även lagerhålla peruker åt dig vid återkommande order för snabb leverans.

Observera att inga peruker skickas innan rekvisitionen har hanterats och kontrollerats av oss.


Landsting och regioner

Stockholms läns landsting
Länsbokstav: AB

Rekvistionsnummer och personnummer skickas till oss i meddelanderutan. Fullmakt för fakturering skrivs ut av oss och skickas till brukaren för underskrift. Fullmakten arkiveras hos oss enligt personuppgiftslagen PUL.

Region Uppsala
Länsbokstav: C

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Landstinget Sörmland
Länsbokstav: D

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Östergötland
Länsbokstav: E

Information kommer inom kort.

Region Jönköpings län
Länsbokstav: F

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Kronoberg
Länsbokstav: G

När det är dags att beställa ny peruk/hårersättning kontaktar du vårdstöd som skickar hem fakturaunderlag till dig som du sedan skickar vidare till oss.

Landstinget i Kalmar län
Länsbokstav: H

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Gotland
Länsbokstav: I

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Landstinget Blekinge
Länsbokstav: K

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Skåne
Länsbokstav: M

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Halland
Länsbokstav: N

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Originalet skickas sedan i retur till brukaren efter fakturering.

Västra Götalandsregionen
Länsbokstav: O

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan. Vi fyller i rekvisitionen och returnerar den till brukaren.

Det är viktigt att originalet tas med och fylls i vid varje uttag så att slutsumman stämmer.

Landstinget i Värmland
Länsbokstav: S

Rekvisition skickas till dig från Hjälpmedelsservice. Patienten får fritt välja leverantör. Skicka rekvisitionen till oss och ange personnummer i meddelande rutan.  Rekvisitionen gäller för 1 tillfälle. Behöver du en ny rekvisition på kvarvarande belopp inom giltig period kontaktar du Hjälpmedelsservice. 

Region Örebro län
Länsbokstav: T

Rekvisitionen skickas till oss. Rekvisitionen är gilltig i 1 år. Påskrift för mottagen vara krävs.

Region Västmanland
Länsbokstav: U

Rekvisition skickas till oss. Rekvisitionen är gilltig 1 kalenderår. Ange personnummer i meddelanderutan.

Landstinget Dalarna
Länsbokstav: W

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan. Rekvisitionen gäller för 1 tillfälle. Behöver du en ny rekvisition på kvarvarande belopp inom giltig period kontaktar du Hjälpmedelscentralen.

Region Gävleborg
Länsbokstav: X

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Kvarstående belopp kan användas inom uttagsperioden. Kontakta vårdgivare som utfärdat rekvisitionen och be dem skicka en ny på resterande belopp.

Region Västernorrland
Länsbokstav: Y

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Kvarstående belopp kan användas inom uttagsperioden. Kontakta ekonomiservice och be dem skicka en rekvisition på resterande belopp.

Region Jämtland Härjedalen
Länsbokstav: Z

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan. 

Kvarvarande belopp kan användas inom uttagsperioden. Kontakta regionen och be dem skicka en rekvisition på resterande belopp.

Västerbottens läns landsting
Länsbokstav: AC

Original rekvisitionen skickas till oss, ange personnummer i meddelanderutan.

Region Norrbotten
Länsbokstav: BD

Information kommer inom kort

info@wigs.se
Välkommen att kontakta oss

072-740 00 88
Vardagar 9:00-16:00